آریا سرمایش پردیسان

آریا سرمایش پردیسان

عضویت نقره ای

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمد علي بلوچيان
پست الکترونیک :
تلفن: +982176228230
نمابر :+982176228136
آدرس: تهران بومهن خیابان تعاونی کامیونداران خیابان اشتیاق اول کوچه امیرالمومنین پلاک 29
کد پستی: 1656113928

ارسال پیامآخرین بازدیدها

به بالا بروید