آریا سرمایش پردیسان

آریا سرمایش پردیسان


محصولات / خدمات

چیلرها -

چیلرها

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

خشک کن ها (آون ها) -

خشک کن ها (آون ها)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

چمبر های تست دما و رطوبت (محفظه های تست دما و رطوبت) -

چمبر های تست دما و رطوبت (محفظه های تست دما و رطوبت)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

چمبر های تست دما (محفظه های تست دما) -

چمبر های تست دما (محفظه های تست دما)

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :محمدعلي بلوچيان
پست الکترونیک :
تلفن: +982176228230
نمابر :+982176228136
آدرس: تهران بومهن خیابان تعاونی کامیونداران خیابان اشتیاق اول کوچه امیرالمومنین پلاک 29
کد پستی: 1656113928

ارسال پیامبه بالا بروید